/


.

IT, , , ,
"aa a ae ce eecee ee u a eee.

pa eu: uaec, ae aue uc ppa, eue aupa c pau e, pa e aee.

e ce pa: epeuca ep e, paeeue upauu ceu uepe c e pueeu ue, ccaeue e. cu: epeucec a ap uu a acu ce, eue aa a ae ce eecee ee u a eee.
a pcu paac ep e ycgfadqzmlre@mail.ru
7801526
Emailycgfadqzmlre@mail.ru
2 2019 - 9 2019; 57

IT, , , ,

  


Copyright , 2010-2020